Udbytte

Virksomhedens udbytte

I samarbejde med os handler det om at fritsætte de interne ressourcer, der allerede er i din virksomhed. Ressourcerne kan være bundet i stressede medarbejdere, stressede relationer og en stresset organisation.

Ved hjælp af vores tilgang, metoder samt vores personlige og professionelle erfaring skaber vi sammen ro, flow, synergi, arbejdsglæde og vækst.

Hvorfor  Nils & Morten

Personlige erfaringer med stress

Vi har begge oplevet stress på egen krop og sjæl og kender derfor alt til de menneskelige og arbejdsmæssige konsekvenser, der er forbundet med stress.
Nils og Morten har i den forbindelse gennemgået en personlig og faglig udvikling.

Professionel erfaring

Når andre skal beskrive os, får vi ofte ofte at vide, at vi er ligefremme og  ærlige. Vi har begge solid  international erhvervs- og ledelseserfaring. Det har lært os at være orienterede mod målet samtidig med at vi forbliver nærværende og vedholdende i processen.
Som selvstændige har vi begge solid erfaring i forløsningen af stress.

Vi skaber forløsning på et dybere plan.

Stress binder ressourcer.  Derfor kan stress bruges som anledning til forløsning af bundne ressourcer.
Vi mener, at stress altid har udspring i  en dybereliggende årsag.
Når de dybereliggende årsager erkendes, så  skabes der vedvarende positive forandringer. Det gælder både i det enkelte menneske, i relationerne og i organisationen.