Stress håndtering, akut hjælp og forebyggelse

Hvilken stress indsats har din virksomhed brug for?

stress håndtering

Trafiklyset viser at vi arbejder bredt omkring stress.
Vi har værktøjer og metoder til at håndtere hele trafiklyset farveskala.
Både den akutte stress, stress håndtering samt forebyggelse af stress.
Farverne i trafiklyset er indikatorer for graden af stress.
Farverne er samtidig et pejlemærke for de økonomiske omkostninger der er forbundet med stress.

Akut stress hjælp

Den enkelte medarbejder er sygemeldt med stress og har brug for akut øjeblikke hjælp.
Her vil vi typisk arbejde individuelt med den enkelte stressramte medarbejder.
Det er her og nu hjælp der er vigtigt for at reducere det kaos der ofte er hos den stressramte.

Stress håndtering

Her arbejder vi både individuelt og i grupper på alle plan i virksomheden.
Der er ingen virksomheder, der kan se sig helt fri af stress. Det er således en vigtig erkendelse for den enkelte virksomhed, at stress er et vilkår.
Der kan være stress i den enkelte medarbejder, i afdelingen, i relationen med kollegaen,  i relationen til chefen, i organisationen, i ledelsen.
Derfor er der også mange måde

Stress forebyggelse

Vi har fra store danske industrivirksomheder fået en klar fornemmelse af at stress stadig er tabubelagt. Derfor er det vigtigt at få en kultur i virksomheden, der gør det naturligt og let at tale om stress.
Ved at åbne op for dialogen omkring stress er det også muligt at finde frem til de små og store ting, der for den enkelte medarbejder virker stressende.
Som neutrale uvildige personer kan vi lettere gå i dialog med medarbejderne og identificerer tiltag til stress reduktion.

Typisk vil vi i stress forebyggelse arbejde i grupper og lave team forløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er store økonomiske omkostninger forbundet med stress.
Det er svært helt objektivt og entydigt at fastlægge de faktiske omkostninger.
Derimod er det ret indlysende og klart at de økonomiske konsekvenser for virksomheden har en direkte sammenhæng med farven i trafiklyset.
Er den enkelte medarbejder først sygemeldt med stress er det meget omkostningstungt.
Forebyggelse er økonomisk mest attraktivt.
Derfor vil det altid kunne betale for virksomheder at investere i stress forebyggelse og i stress håndtering.

Nils og Morten har udviklet et koncept der bringer terapi ind i virksomheder, for at forløse stress ved at arbejde med de dybere årsager til stress.
Se mere om konceptet “Stressness or Business” her.

For hvad vælger din virksomhed – Stressness or Business?

Kontakt Nils og Morten for yderligere informationer

 

Stress Isbjerget – Vi tager hånd om hele isbjerget

Stress Isbjerget.

stress isbjerget

Vi tager os af hele isbjerget.
Har din virksomhed brug for hjælp til forløsning af stress, så kan Nils og Morten gøre en forskel.
Professionelle og personlige erfaringer med stress.
Stor erhvervserfaring.

Kontakt os for yderligere information.

Toppen af Stress Isbjerget

Der er stor fokus på stress i virksomheder i dag. Og desværre er det med god grund, for der er flere og flere der ikke kan klare presset og melder sig syg med stress.

Faktuelt er der omkring 30.000 danskere der hver dag må erkende at de ikke kan klare en almindelig arbejdsdag og derfor er nødsaget til at melde sig syg.

Derudover er der et stort antal personer der har tydelige symptomer på stress. De er selv klar over at det ikke er godt, men det er alligevel ikke så slemt at de vil sygemelde sig.

Disse medarbejdere – både dem der allerede er sygemeldt med stress, og dem der har tydelige symptomer på stress – er det vi kunne betegne som toppen af stress isbjerget. De er bevidst om deres situation.

Resten af Stress Isbjerget

Under overfladen er 90 % af isbjergets masse.
Stress isbjerget fungere på samme måde. Der er med andre ord et massivt potentiale omkring forløsning af stress hos medarbejdere, der endnu ikke er bevidste om deres stress.
Hele Stress Isbjerget er vigtig

Nils Rosted og Morten Lund har mulighed for at hjælpe din virksomhed med hele Stress Isbjerget.
Både de akutte tilfælde af stress og det forbyggende arbejde.

Se mere om hvad din virksomhed kan få ud af samarbejdet med Nils og Morten

Hvad vælger din virksomhed – Stressness or Business ?
Se mere om vores koncept her