Stress håndtering, akut hjælp og forebyggelse

Hvilken stress indsats har din virksomhed brug for?

stress håndtering

Trafiklyset viser at vi arbejder bredt omkring stress.
Vi har værktøjer og metoder til at håndtere hele trafiklyset farveskala.
Både den akutte stress, stress håndtering samt forebyggelse af stress.
Farverne i trafiklyset er indikatorer for graden af stress.
Farverne er samtidig et pejlemærke for de økonomiske omkostninger der er forbundet med stress.

Akut stress hjælp

Den enkelte medarbejder er sygemeldt med stress og har brug for akut øjeblikke hjælp.
Her vil vi typisk arbejde individuelt med den enkelte stressramte medarbejder.
Det er her og nu hjælp der er vigtigt for at reducere det kaos der ofte er hos den stressramte.

Stress håndtering

Her arbejder vi både individuelt og i grupper på alle plan i virksomheden.
Der er ingen virksomheder, der kan se sig helt fri af stress. Det er således en vigtig erkendelse for den enkelte virksomhed, at stress er et vilkår.
Der kan være stress i den enkelte medarbejder, i afdelingen, i relationen med kollegaen,  i relationen til chefen, i organisationen, i ledelsen.
Derfor er der også mange måde

Stress forebyggelse

Vi har fra store danske industrivirksomheder fået en klar fornemmelse af at stress stadig er tabubelagt. Derfor er det vigtigt at få en kultur i virksomheden, der gør det naturligt og let at tale om stress.
Ved at åbne op for dialogen omkring stress er det også muligt at finde frem til de små og store ting, der for den enkelte medarbejder virker stressende.
Som neutrale uvildige personer kan vi lettere gå i dialog med medarbejderne og identificerer tiltag til stress reduktion.

Typisk vil vi i stress forebyggelse arbejde i grupper og lave team forløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er store økonomiske omkostninger forbundet med stress.
Det er svært helt objektivt og entydigt at fastlægge de faktiske omkostninger.
Derimod er det ret indlysende og klart at de økonomiske konsekvenser for virksomheden har en direkte sammenhæng med farven i trafiklyset.
Er den enkelte medarbejder først sygemeldt med stress er det meget omkostningstungt.
Forebyggelse er økonomisk mest attraktivt.
Derfor vil det altid kunne betale for virksomheder at investere i stress forebyggelse og i stress håndtering.

Nils og Morten har udviklet et koncept der bringer terapi ind i virksomheder, for at forløse stress ved at arbejde med de dybere årsager til stress.
Se mere om konceptet “Stressness or Business” her.

For hvad vælger din virksomhed – Stressness or Business?

Kontakt Nils og Morten for yderligere informationer